habitushusene

Habitushusene er en række bo- og dagtilbud for unge personer over 15 år, som døjer med svære udviklingsforstyrrelser eller problemskabende adfærd. I alt beskæftiger Habitushusene mere end 400 dedikerede medarbejdere spredt over hele landet.